ინტერიერისა და ექსტერიერის 3D დიზაინი, მოდელირება და ვიზუალიზაცია